મોરપિચ્છ

થોડા જુદાં જુદાં રંગોનો સુંદર સમન્વય...

Saturday, July 15, 2006

ગઝલ - હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ.જા, કશીયે વાત ના કર,
પુષ્પ પર આઘાત ના કર.

ચૂપ મારે થૈ જવું છે,
મૌનમાં તું શબ્દ ના ભર.

આગ બન કે જળ બની જા,
બર્ફક થૈને આમ ના ઠર.

પીગળીને પાર તું થા,
આંસુમાં તું આમ ના તર.

સૂર્ય, તું આંખો મીંચી દે,
ઓસ પર આઘાત ના કર.

3 Comments:

At 11:17 PM, Blogger વિવેક said...

ગઝલનો મત્લો અદભૂત છે... અને આખી ગઝલ પણ સુંદર! મોરપિચ્છમાં આટલા બધા રંગો આટલી ત્વરાથી ઉપસી આવશે એવી આશા હતી જ, એને પુષ્ટિ આપવા બદલ આભાર...

 
At 3:39 AM, Blogger Suresh said...

હર્ષભાઇની આ બીજી ગઝલ હમણાં હમણાં વાંચવા મળી. બહુ જ સરસ લખે છે.
ત્રીજી પંક્તિની બીજી લાઇનમાં બરફ શબ્દ છે કે બીજો કોઇ?

 
At 11:08 AM, Blogger manvant said...

સૂર્ય તું આંખો મીંચી દે !ઓસ પર આઘાત ના કર !
વાહ ! હર્ષે હર્ષ આપ્યો !જયશ્રીબહેનનો જય થાઓ!

 

Post a Comment

<< Home