મોરપિચ્છ

થોડા જુદાં જુદાં રંગોનો સુંદર સમન્વય...

Thursday, July 20, 2006

રાખનાં રમકડાં - અવિનાશ વ્યાસ

કવિ શ્રી અવિનાશ વ્યાસ ( જન્મ : તા. 21 જુલાઇ, 1911 )

રાખનાં રમકડાં મારા રામે રમતાં રાખ્યાં રે
મૃત્યુલોકની માટીમાંથી માનવ કહીને ભાખ્યાં રે
રાખનાં રમકડાં, રમકડાં …

બોલે ડોલે રોજ રમકડાં, નિત નિત ગમતું માંગે
આ મારું આ તારું કહીને એકબીજાને ભાંડે રે,
રાખનાં રમકડાં, રમકડાં …

એઇ કાચી માટીને કાયામાંથી માયા કેરા રંગ લગાયા
એજી ઢીંગલા ઢીંગલીએ ઘર માંડ્યાં ત્યાં તો વિંઝણલા વિંઝાયા રે
રાખનાં રમકડાં, રમકડાં …

તંત અનંતનો તંત ન તૂટ્યો ને રમત અધૂરી રહી,
તનડા ને મનડાની વાતો આવી એવી ગઇ,
રાખનાં રમકડાં, રમકડાં …

2 Comments:

At 10:05 AM, Blogger manvant said...

એક જમાનામાં નિરુપા રૉયનાં ચિત્રો ખૂબ જ
વખણાતાં.આ ગીત એમની એક ફિલ્મનું છે.
આ ગીત લોકજીભે ચડેલું.ગુજરાતમાં અને
ગુજરાતી સંગીતનું આ ચિરંજીવ ગાયન છે.

 
At 12:19 AM, Blogger Suresh said...

આ પણ 'યાદી' માં ચાલ્યું ....

 

Post a Comment

<< Home