મોરપિચ્છ

થોડા જુદાં જુદાં રંગોનો સુંદર સમન્વય...

Monday, June 26, 2006

કોઇ પ્રીત કરી તો જાણે ! - મહેન્દ્ર વ્યાસ 'અચલ'કોઇ પ્રીત કરી તો જાણે !
અંતરમાં આ શીતળ અગનને કોઇ ભરી તો જાણે ! - કોઇ...

દિવસ ઊગ્યે બેચેન રહેવું,
રાત પડ્યે મટકું ના લેવું,
ખોવાયા ખોવાયા જેવી,
પળ પળને વિસરાવી દેવી,
જીવતેજીવત આમ જીવનમાં કોઇ મરી તો જાણે ! - કોઇ...

દુનિયાની તીરછી દ્રષ્ટિમાં,
વેધક વાણીની વૃષ્ટિમાં,
મસ્ત બનીને ફરતા રહેવું,
મનનું કૈં મન પર ના લેવું,
ખુલ્લે પગ કંટકભર પથ પર કોઇ ફરી તો જાણે ! - કોઇ...

મોજાંઓના પછડાટોથી,
ઝંઝાનિલના આઘાતોથી,
નૌકા જ્યાં તૂટી પણ જાયે,
સાગર જ્યાં રૂઠી પણ જાયે,
એવા ભવસાગરમાં ડૂબી કોઇ તરી તો જાણે ! ...

કોઇ પ્રીત કરી તો જાણે !

4 Comments:

At 3:28 AM, Anonymous SV said...

એવા ભવસાગરમાં ડૂબી કોઇ તરી તો જાણે ! ...
કોઇ પ્રીત કરી તો જાણે !

Saras, thank you for sharing.

 
At 4:02 AM, Blogger Suresh said...

મનહર ઉધાસ નું 'આકૃતિ '- આલ્બમ? હમણાં હું પણ આ સી. ડી. જ સાંભળું છું. રઈશ મનીઆર નું ગીત પણ સરસ છે.

 
At 2:00 PM, Blogger manvant said...

સુંદર કાવ્ય છે ,પરંતુ કવિને પૂછવાનું મન થાય છે ,કે આ દર્દની ચીસ છે કે શૌર્યનો પડકાર ?

 
At 10:31 PM, Blogger hasmukhkumar said...

evu kem thatu hashe ! che kamaal tamari ke amari ?

 

Post a Comment

<< Home