મોરપિચ્છ

થોડા જુદાં જુદાં રંગોનો સુંદર સમન્વય...

Tuesday, July 04, 2006

તારે નહીં - હર્ષદ ત્રિવેદી


કૈંક તો એવું કે ખુદમાંથી જ પરવારે નહીં,
હોઠ પર હૈયેથી આવે એ ય ઉચ્ચારે નહીં!

આ રીતે તો કોઇ માઝમ રાત શણગારે નહીં,
દીપ જલતો હોય તે પળવાર પણ ઠારે નહીં!

એમની તાસીર છે રાખે હ્રદયમાં તોરથી,
થાય ના શરણે ને ખુલ્લેઆમ પડકારે નહીં!

કહે ખરાં, તુજ નામની રટણાં નથી અટકી છતાં -
વાર તહેવારે ય લઇને નામ સંભારે નહીં!


છેવટે ઓળખ મળી છે ઝાંખીપાંખી આટલી,
ડૂબવા તો ના જ દે પૂરેપૂરા તારે નહીં!

2 Comments:

At 1:19 PM, Blogger Suresh said...

છેવટે ઓળખ મળી છે ઝાંખીપાંખી આટલી,
ડૂબવા તો ના જ દે પૂરેપૂરા તારે નહીં!

ખૂબ સુંદર. ઇશ્વર તારતો નથી તો ડૂબાડતો પણ નથી. મરીઝની યાદ આવી ગઇ - શબ્દો આવા જ કંઇક છે. 'ખુદ આપે નહીં અને લેવા પણ દે નહીં.'

 
At 10:18 PM, Blogger Devang said...

Looks Good Blog

 

Post a Comment

<< Home