મોરપિચ્છ

થોડા જુદાં જુદાં રંગોનો સુંદર સમન્વય...

Sunday, July 02, 2006

Mali Pan Shake Chhe - Kiran Chauhaan

Hi Friends,
Another post as jpg image, as I dont have access to my own computer at present.

3 Comments:

At 1:20 AM, Blogger વિવેક said...

કિરણ ચૌહાણ એ રઈશ અને મુકુલની પછીની પેઢીના અત્યંત તેજસ્વી અને બળુકા કવિ છે. સુરતના જ છે અને સુંદર હઝલ (હાસ્ય-ગઝલ) પણ લખે છે.
સરસ રચના બદલ આભાર.

 
At 12:47 PM, Blogger manvant said...

"અહીંથી નદી નીકળી પણ શકે છે !"વાહ કવિ !
શક્યતાને કોણ પડકારે ?જયશ્રીબહેન સુંદર
કાવ્યો પીરસેછે.અભિનંદન

 
At 10:19 PM, Blogger Devang said...

Looks Good

 

Post a Comment

<< Home