મોરપિચ્છ

થોડા જુદાં જુદાં રંગોનો સુંદર સમન્વય...

Sunday, July 30, 2006

ફૂલડાંની ફોરમને કેમ રે... ? - પ્રેમશંકર ભટ્ટ.ફૂલડાંની ફોરમને કેમ રે ઝલાય ?
એ તો વાયરાની આંખે ઊડી જાય રે !

વીજળીનું તેજ થીર કેમ કરી થાય ?
એ તો આભા કેરા હૈયે વેરાય રે !

નાનેરાં નવણ દૈને ડૂબકી તગાય,
ઊંડા સમદર શેણેથી મપાય રે ?

નીરના પિયાસી તરસ્યા કંઠ કેરી લાય
તોયે ઝાંઝવાનાં નીર ના બુઝાય રે !

ઊંચી મ્હોલાતો, મંદિર, માળિયા ઝરૂખડે,
ચાકળા ને ચંદરવા બંધાય રે !

આભ કેરા ટોડલે તોરણો ટિંગાડવાના
મનસૂબા કેમ પૂરા થાય રે !

અણજાણી લિપિ, ભાષા, કિતાબો પઢાય,
ગૂઢા ભાગ્યને શી વિધે વંચાય રે ?

દર ને દાગીનો ઝીણું રેણ દૈ સંધાય,
તૂટ્યા આયખાને શેણેથી તુણાય રે ?

( પ્રેમશંકર ભટ્ટ. જન્મ : 30-8-1914, અવસાન : 30-7-1976 )

3 Comments:

At 12:54 AM, Blogger વિવેક said...

સુંદર રચના.... ભાવજગતનું ઝીણું કોતરકામ...સ-રસ!

 
At 4:05 AM, Blogger Suresh said...

સરસ રચના

વીજળીનું તેજ થીર કેમ કરી થાય ?
એ તો આભા કેરા હૈયે વેરાય રે !

આમાઅં આભ હોય તો ઠીક .

 
At 9:36 AM, Blogger manvant said...

દર ને દાગીનો ઝીણું રેણ રે સંધાય:
તૂટ્યા આયખાને શેણેથી તુણાય રે !વાહ કવિ !
"ઘોડો ભાંગ્યો ઠેકતાં,મન ભાંગ્યું કવેણ:
મોતી ભાંગ્યું વીંધતાં,નહીં સાંધો નહીં રેણ !"
રૂને તુણાય ...તૂટ્યા આયખાને નહીં.
બધું જ અશક્યવત ?જ.બહેનનો આભાર !

 

Post a Comment

<< Home