મોરપિચ્છ

થોડા જુદાં જુદાં રંગોનો સુંદર સમન્વય...

Tuesday, August 01, 2006

શ્વાસના મૃગજળ.... - પ્રદીપ આઝાદશ્વાસના તડકા પહેર્યા હર ડગે
કંટકોના પથ મહોર્યા હર ડગે

ઘાવ ઊંડો છેક થાતો જીગર સુધી
પ્રીતના પડઘા પહેર્યા હર ડગે

કોણ જોશે રાહ છેલ્લી પળ સુઘી
શ્વાસના મૃગજળ વેર્યા હર ડગે

સૂરજ તણી પ્રતિ છાયા નીતરે
સાંજ થઇ રંગો અવતર્યા હર ડગે

જિંદગીને કેમ પાછી ઓળખું
શબ્દ કેરા પડઘા ઝર્યા હર ડગે.

( સૂરજ તણી પ્રતિ છાયા નીતરે .. એટલે? મને ખબર ના પડી )

5 Comments:

At 2:01 AM, Blogger વિવેક said...

This comment has been removed by a blog administrator.

 
At 2:19 AM, Blogger વિવેક said...

પ્રતિછાયા એટલે પડછાયો, પ્રતિબંબ...

 
At 10:32 AM, Anonymous અમિત પિસાવાડિયા said...

સરસ !!!

 
At 12:18 PM, Blogger manvant said...

ડૉ.સાહેબ શ્રી વિવેકભાઈએ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપ્યો
છે.બહેન ! તમે આવા ગજબના શબ્દોવાળી
રચનાઓ ક્યાંથી શોધી લાવો છો ?

 
At 3:30 AM, Blogger Suresh said...

'કોણ જોશે રાહ છેલ્લી પળ સુઘી
શ્વાસના મૃગજળ વેર્યા હર ડગે.'

બધી જ પંક્તિઓ સરસ છે, પણ ઉપરની બે બહુ જ ગમી. હર શ્વાસ - જીવનની એક એક ક્ષણ - મૃગજળ સમાન છે. વાહ.

 

Post a Comment

<< Home