મોરપિચ્છ

થોડા જુદાં જુદાં રંગોનો સુંદર સમન્વય...

Wednesday, August 16, 2006

કાનુડાને બાંધ્યો છે હીરના દોરે - હરીન્દ્ર દવે



કાનુડાને બાંધ્યો છે હીરના દોરે,
બાળુડાને બાંધ્યો છે હીરના દોરે.

કોમળ આ અંગ પરે કાપા પડે છે જેવા
આંગળીથી માખણમાં આંક્યાં,
નાનકડાં નેણ થકી ઝરમર ઝરે છે જેવાં
ઢળતાં શીકેથી દહીં ઢાંક્યા,

એના હોઠ બે બિડાયા હજી તોરે
કાનુડાને બાંધ્યો છે હીરના દોરે.

માથેથી મોરપિચ્છ હેઠે સર્યું, ને સરી
હાથેથી મોગરાની માળા,
આંખેથી કાજળ બે ગાલે જઇ બેઠું
કાનકુંવર શું ઓછા હતા કાળા?

બંધ છોડે જશોદને કહો રે
કોઇ જઇને જશોદાને કહો રે
કાનુડાને બાંધ્યો છે હીરના દોરે.

2 Comments:

At 12:56 PM, Blogger manvant said...

જશોદામૈયા !કૃપા કરીને કાનુડાના બંધ છોડો !
નંદ ઘર આનંદ ભયો ! જય કનૈયાલાલકી !
હાથી ઝૂલે, ઘોડા ઝૂલે,ઔર ઝૂલે પાલખી !
વૃન્દાવનવિહારી ,દ્વારિકાધીશ,ગોવર્ધનધારી
વ્રજવાસી,બાલ કૃષ્ણ લાલકી જય !

 
At 5:18 PM, Anonymous Dhaval said...

હરિન્દ્ર દવેની શ્રેષ્ઠ રચનાઓમાંથી એક... ઘણા વખત સુધી તો હું એમ જ માનતો કે આ લોકસહિત્યની વરસોવરસથી ચાલી આવતી રચના છે !

 

Post a Comment

<< Home