મોરપિચ્છ

થોડા જુદાં જુદાં રંગોનો સુંદર સમન્વય...

Sunday, August 20, 2006

મારો ઉજાસ થઇને - કરસનદાસ લુહાર


આ ઉષ્ણ અંધકારે મેઘલ ઉજાસ થઇને,
આંખોમાં તું ઊગી જા ઘેઘૂર ઘાસ થઇને.

અકબંધ કેવી રીતે રાખી શકું મને હું ?
જ્યારે તું પંક્તિમાં તૂટે છે પ્રાસ થઇને.

ચાલ્યું ગયું છે મૂકીને ઝળહળાટ ઘરમાં,
આવ્યું હતું જે રહેવા કાળી અમાસ થઇને.

સુંવાળી કામનાઓ લીંપીં દે લોહીમાં તું,
આ જંગલી ફૂલોની આદિમ સુવાસ થઇને.

તારું તમસ લઇને હું ખીણમાં પડ્યો છું,
ને તું શિખર ચડે છે મારો ઉજાસ થઇને.

લોબાન-ધૂપ જેવી પ્રસરી છે લાગણીઓ,
કોઇ ફકીર કેરો લીલો લિબાસ થઇને.

ઘરથી તે ઘર સુઘીના રસ્તાઓ છે વિકટ કે,
ભૂલો પડ્યો હું ઘરમાં ઘરનો પ્રવાસ થઇને.

4 Comments:

At 6:54 AM, Blogger વિવેક said...

ઘરથી ઘરનો પ્રવાસ મજાનો લાગ્યો...

 
At 12:31 PM, Blogger Veejansh said...

કાવ્યને ખૂબ જ અનુરૂપ ઔદાર્ય બક્ષતું ચિત્ર! સુંદર!

 
At 4:57 PM, Anonymous Dhaval said...

તારું તમસ લઇને હું ખીણમાં પડ્યો છું,
ને તું શિખર ચડે છે મારો ઉજાસ થઇને.

સરસ વાત...

 
At 2:23 PM, Blogger manvant said...

ભૂલો પડ્યો હું ઘરમાં ઘરનો પ્રવાસ થૈને !
સરસ ! આભાર !

 

Post a Comment

<< Home